دکتر سید رضا حقی

استادیار دانشگاه غیر انتفاعی فردوس - مشهد

دکتر سید رضا حقی

استادیار دانشگاه غیر انتفاعی فردوس - مشهد

دکتر سید رضا حقی

یکی از مهم ترین رسالت های مدیران چه در سطح کلان ( ملی و بین المللی) و چه در سطح خرد (سازمان ها و بنگاههای کوچک و متوسط) ، اشاعه و حمایت از نوآوری و نظم دادن به حمایت مادی و معنوی از تحقیق و توسعه و نوآوری است. در سایه سیستم ملی نوآوری است که رشد بازارها، سازمان ها، فرایند ، تکنولوژی و ارائه محصولات جدید اتفاق می افتد. این امر موجب کارآفرینی، ثروت افزایی و رفاه جامعه می شود.

۳ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

۲۹
آذر

دانلود فایل نمونه الگوی نگارش مقاله دریافت فایل

  • دکتر سید رضا حقی
۲۹
آذر
دانلود فایل رفرنس دهی به شیوه APA صرفا برای ارجاع به منابع انگلیسی دریافت فایل
  • دکتر سید رضا حقی
۲۹
آذر

  دانلود فایل شیوه نامه خلاصه تدوین پایان نامه ارشد و نحوه رفرنس دهی برای دانشجویان موسسه آموزش عالی فردوس دریافت فایل


  • دکتر سید رضا حقی