دکتر سید رضا حقی

استادیار دانشگاه غیر انتفاعی فردوس - مشهد

دکتر سید رضا حقی

استادیار دانشگاه غیر انتفاعی فردوس - مشهد

دکتر سید رضا حقی

یکی از مهم ترین رسالت های مدیران چه در سطح کلان ( ملی و بین المللی) و چه در سطح خرد (سازمان ها و بنگاههای کوچک و متوسط) ، اشاعه و حمایت از نوآوری و نظم دادن به حمایت مادی و معنوی از تحقیق و توسعه و نوآوری است. در سایه سیستم ملی نوآوری است که رشد بازارها، سازمان ها، فرایند ، تکنولوژی و ارائه محصولات جدید اتفاق می افتد. این امر موجب کارآفرینی، ثروت افزایی و رفاه جامعه می شود.

۱ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۷
دی

    

مجموعه آثارعلمی – ترویجی – پژوهشی

دکتر سید رضا حقی

(شامل مقالات علمی – پژوهشی و ترویجی  در مجلات SCOPUS ,ISC ,ISI وIC

 درایران، آمریکا، کانادا، انگلیس، لاگوس؛

و سخنرانی های علمی در کنفرانس های     بین المللی دردانشگاههای تهران، بوسان کره جنوبی، امارات و ارمنستان)

به مناسبت هفته پژوهش

آذرماه 1393

  • دکتر سید رضا حقی