دکتر سید رضا حقی

استادیار دانشگاه غیر انتفاعی فردوس - مشهد

دکتر سید رضا حقی

استادیار دانشگاه غیر انتفاعی فردوس - مشهد

دکتر سید رضا حقی

یکی از مهم ترین رسالت های مدیران چه در سطح کلان ( ملی و بین المللی) و چه در سطح خرد (سازمان ها و بنگاههای کوچک و متوسط) ، اشاعه و حمایت از نوآوری و نظم دادن به حمایت مادی و معنوی از تحقیق و توسعه و نوآوری است. در سایه سیستم ملی نوآوری است که رشد بازارها، سازمان ها، فرایند ، تکنولوژی و ارائه محصولات جدید اتفاق می افتد. این امر موجب کارآفرینی، ثروت افزایی و رفاه جامعه می شود.

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

۲۴
ارديبهشت

 کارگاه مقاله نویسی (4  خرداد ساعت 16 تا 19)

بدین وسیله از تمام دوستان عزیزی که به شرح ذیل در اولین جلسه کارگاه مقاله نویسی شرکت نمودند تقدیر و تشکر می گردد. به آگاهی می رساند جلسه دوم برای بررسی تکلیف و انجام اصلاحات و صدور گواهی نامه آموزشی، پس از انجام امتحانات ودر زمان توافقی انجام خواهد پذیرفت. همیشه پیروز باشید. آرزومند موفقیتهای شما: حقی

اسامی ثبت نام شدگان کارگاه مقاله نویسی 4 و5 خرداد ساعت 16 تا 19

حضور در جلسه اول اجباری و بقیه جلسات توافقی است.

(مکان: مشهد- خ فلسطین 18 پلاک 19 سالن کنفرانس)

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره پیگیری

1

سرکار خانم ستاره سالکی 

 1042936183 

2

سرکار خانم سمیه کشتگر

512596 

3

سرکار خانم آزاده نوذری

1043264652 

4

 سرکار خانم سمیرا محمدخانی

1043265332 

5

سرکارخانم سوسن عابدی

513917259528

6

سرکار خانم نیلوفر یزدچیان

014800459139 

7

سرکار خانم نگار اربابی 

1044940657

8

سرکار خانم الهام ابراهیمی 

111111   • دکتر سید رضا حقی